Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OLÁH-VILL Villanymotor Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
(1162 Budapest, Cserkút utca 40.)
Budapest, 2021.01.01.

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

Az OLÁH-VILL Villanymotor Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság, Adatkezelő, „Mi”) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése: OLÁH-VILL Villanymotor Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő adószáma: 12551170-2-42
Adatkezelő székhelye: 1162 Budapest, Cserkút utca 40.
Adatkezelő e-mail címe: olahvill@olahvill.com
Adatkezelő képviselője: Oláh Sándor

Társaságunk a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.),
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR).

Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.
Társaságunk jelen tájékoztatót a shop.olahvill.hu weboldal meglátogatásával, valamint az oldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos személyes adatkezelések céljainak, valamint az adatkezelések jellemzőinek bemutatása és az érintettek tájékoztatása érdekében alkotta.

*****

II. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK JELLEMZŐI

1. Sütik (cookie-k) kezelése a weboldalon

A shop.olahvill.hu weboldal szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használunk.

Mi is az a süti (cookie)?

A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A süti egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére.

 • oldalaink fejlesztése,
 • webanalitikák készítése és elemzése arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt,
 • felhasználói élmény növelése,
 • oldalaink kezelésének megkönnyítése,
 • információszerzés a felhasználói szokásokról,
 • célzott hirdetések elhelyezése.
Milyen cookiekat használ a weboldal?

A weboldal által használt cookiekról további tájékoztatást a weboldal cookie kezelőjén keresztül adunk.

A cookie-k által gyűjtött információkat a weboldal nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz az érintett ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A cookiek által megvalósuló adatkezelések jogalapja?

Az oldal használatához nélkülözhetetlen cookiekat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján használjuk, a további cookiek használatának jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet a cookie kezelőn keresztül tud megadni.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolni a cookiekat?

A hozzájáruláskezelőn keresztül a korábban adott hozzájárulás minden esetben visszavonható.
Ezen felül minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy a felhasználók nem lesznek képesek a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416

Firefox
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Opera
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Safari
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

*****
2. Elektronikus kommunikáció

Társaságunk a mai felgyorsult világban a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartja a partnereivel, illetve az ügyfeleivel. Bárki, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot elektronikus úton üzenet útján.
Az érintettel megvalósuló – bármely ügyhöz kapcsolódó – elektronikus kommunikáció során a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeljük a személyes adatait.

Adatkezelés célja

Kommunikáció közvetlen e-mail küldésével, vagy a shop.olahvill.hu/kapcsolat címen található üzenetküldőn keresztül. Az érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat kizárólag a vele folytatott kommunikáció, illetve az üzenetben foglaltakkal kapcsolatos ügyintézéshez használjuk. Társaságunk kapcsolatfelvételt bármely érintettel kizárólag már hatályban lévő szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan kezdeményez az adatvédelemre vonatkozó szabályok tiszteletben tartásával.

Társaságunk kapcsolatfelvételt bármely érintettel kizárólag erre vonatkozó, jogszerű adatkezelési jogalap esetén kezdeményez, az adatvédelemre vonatkozó szabályok tiszteletben tartásával.

Kezelt személyes adatok

Név, e-mail cím, valamint minden egyéb olyan információ, melyet az érintett a kommunikáció során Társaságunk tudomására hoz. Mivel a személyes adatok forrása az érintett, ezért a kezelt személyes adatok végleges köréről a kommunikáció során adunk végleges tájékoztatást.
Amennyiben az érintett a shop.olahvill.hu/kapcsolat keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, úgy az alábbi adatai megadása szükséges:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • mobiltelefonszám,
 • e-mail cím.

A weblapon található chaten (Chatra) történő kapcsolatfelvétel során kezelt adatok:

 • név,
 • e-mail cím.

A chat alkalmazáson (Chatra) keresztül küldött üzenetekre e-mailben válaszolunk.

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés (kötelem) teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az Adatkezelő úgy tekinti, hogy az érintettekkel folytatott kommunikáció egy később megkötendő szerződéshez (megállapodáshoz) kapcsolódó előzetes adatkezelés, vagy egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelés.
Ezen felül a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) is jogalapot ad Társaságunknak az adatkezelésre. Társaságunk jogos érdeke, hogy amennyiben elektronikus üzenetben megkeresik valamilyen ügyben, akkor a válaszadáshoz és az ügy megoldásához szükséges személyes adatokat kezelje.

Személyes adatok forrása

Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintett által megadott személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik az érintett által küldött üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozó(ka)t vesszük igénybe:
Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, Ireland): Társaságunk e-mail szolgáltatója a Google G Suite.

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

A személyes adatokat nem továbbítjuk nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Amennyiben bármilyen jellegű szerződés, vagy megállapodás jön létre Társaságunk és az érintett között, az ehhez kapcsolódó kommunikáció során kezelt személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig, mely általános esetben a szerződés teljesítésétől számított 5 év.

Amennyiben a kommunikáció következtében nem jön létre szerződés, vagy egyéb megállapodás a Társaságunk és az érintett között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció végleges lezárását követően töröljük.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése az üzenet megválaszolásának, és így az érintett és Társaságunk közötti kommunikáció feltétele.

*****
3. Hírlevél küldése
Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a jelenlegi és leendő partnereink tájékoztatása a termékeinkről, szolgáltatásainkról, akcióinkról, valamint a Társaság működésével kapcsolatos aktuális hírekről, információkról, promócióinkról.

Kezelt személyes adatok

E-mail cím és név. Hírlevélre történő feliratkozás esetén kezeljük a feliratkozás idejére vonatkozó, valamint a hozzájárulás megadásával kapcsolatos adatokat.

A hírlevelek kiküldése a Shoprenter és a MailChimp rendszeren keresztül történik, mely lehetővé teszi, hogy a kiküldött levelek alábbi adatait is megismerjük:

 • az e-mail megnyitásának ténye, ideje,
 • történt-e klikkelés az e-mailben.
Adatkezelés jogalapja

Feliratkozás esetén az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A Társaságunk weboldalán az shop.olahvill.hu rendszerbe regisztrálók részére a jogos érdekünk (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) alapján küldünk automatikusan hírlevelet.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintett által megadott személyes adatokat kizárólag azon kollégáink ismerhetik meg, akiknek a személyes adatok kezelése a munkakörébe tartozik.

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozót vesszük igénybe:

The Rocket Science Group, LLC

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Kapcsolat: https://mailchimp.com/contact/

Tevékenység: Társaságunk hírlevél szolgáltatásához a MailChimp levélküldő rendszert veszi igénybe. A The Rocket Science Group LLC, mint a MailChimp szoftver üzemeltetője közreműködik az általunk küldött hírlevelek kezelésében. A MailChimp szerverei az Amerikai Egyesült Állomokban vannak, azonban a MailChimp csatlakozott az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti „Privacy Shield” egyezményhez, amely bizonyítja, hogy a személyes adatokat hasonló, megfelelő védelemben részesítik.

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Hozzájárulás esetén annak visszavonásáig, azonban az érintett bármikor jogosult leiratkozni. A hírlevélről történő leiratkozást elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan, vagy törlési kérelmét küldheti az olahvill@olahvill.hu e-mail címre is.

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a regisztráció törléséig.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

*****
4. Regisztráció a shop.olahvill.hu oldalon
Adatkezelés célja

Felhasználói fiók létrehozása a weblapon.

Kezelt személyes adatok

A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok:

 • név,
 • felhasználónév,
 • e-mail cím,
 • jelszó,
 • telefonszám,
 • cím.

Az érintett jelszavához nem férünk hozzá, azt titkosan tároljuk. Az érintett köteles a megadott jelszavát szintén bizalmasan kezelni. Amennyiben az érintett adatai saját hibájából arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért Társaságunk felelősséget nem vállal.

További adatok megadása önkéntes. A regisztrációt követően a felhasználói fiókban az érintett által szabadon megadható további személyes adatok:

 • kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe,
 • szerződéses képviselő neve, pozíciója,
 • egyéni vállalkozó vagy természetes személy esetén bankszámlaszám.
Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát a regisztráció során a Társaságunk és az érintett között létrejött kötelem teljesítése, mely alapján az érintett jogosult a fiókja használatára.

Személyes adatok forrása

Az érintett, vagy a munkáltatója.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek ez munkaköri feladata.

A személyes adatokat nem továbbítjuk nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

A felhasználói fiók megszüntetését követően töröljük a kizárólag a regisztráció céljából kezelt személyes adatokat.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése a Társaság szolgáltatásai igénybevételének alapvető feltétele.

*****
5. Csomagok kézbesítése a vásárlóknak
Adatkezelés célja

Csomagok kézbesítése a vásárlóknak.

Kezelt személyes adatok

A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok:

 • név,
 • felhasználónév,
 • e-mail cím,
 • cím
 • telefonszám

További adatok megadása önkéntes.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát a regisztráció során a Társaságunk és az érintett között létrejött kötelem teljesítése, mely alapján az érintett jogosult a fiókja használatára.

Személyes adatok forrása

Az érintett.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek ez munkaköri feladata.

A személyes adatok kezeléséhez az alábbi adatfeldolgozót vesszük igénybe:

MAGYAR POSTA ZRT.
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
ugyfelszolgalat@posta.hu
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44

Személyes adatok kezelésének időtartama

A felhasználói fiók megszüntetését követően töröljük a kizárólag a regisztráció céljából kezelt személyes adatokat.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése a Társaság szolgáltatásai igénybevételének alapvető feltétele.

*****
6. Szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

Társaságunk a szolgáltatásai nyújtása érdekében szerződéseket köt együttműködő Partnereivel, melyek lehetnek magánszemélyek, valamint jogi személyek.

Abban az esetben, ha természetes személlyel kötünk szerződést, ezen személy azonosításához és a vele való kapcsolattartáshoz szükséges, valamint a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó egyéb személyes adatokat kezeljük.

Amennyiben jogi személyekkel kötünk szerződést, abban az esetben szükséges a partner kapcsolattartója adatainak a kezelése annak érdekében, hogy az együttműködés során, illetve az együttműködés folyamatos fenntartása és elmélyítésé érdekében kapcsolatot tartsunk.

Kezelt személyes adatok

Tekintettel arra, hogy természetes személlyel történő szerződéskötés esetén a személyes adatok forrása az érintett, így a kezelt személyes adatok pontos köréről végleges tájékoztatást a szerződés megkötésekor adunk. Általánosságban természetes személy szerződő fél esetén elsősorban az alábbi adatokat kezeljük:

 • név, (azonosítás)
 • anyja neve, (azonosítás)
 • születési hely, idő, (azonosítás)
 • lakcím, (kapcsolat)
 • telefonszám, (kapcsolat)
 • e-mail, (kapcsolat)
 • utalásos fizetés esetén: bankszámlaszám, számlavezető bank,
 • visszterhesség esetén adóazonosító jel, egyéni vállalkozó esetén adószám,
 • egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám,
 • egyéb, a szerződés teljesítéséhez feltétlen szükséges adatok.

Jogi személy esetén a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail címét és beosztását kezeljük.

Adatkezelés jogalapja

Természetes személy: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: szerződés teljesítése

Jogi személy esetén: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.
A Társaság jogos érdeke az érintett által kapcsolattartóként képviselt szervezettel kialakított együttműködés elmélyítése és fenntartása, amelyhez elengedhetetlen a folyamatos kapcsolattartás, ezért szükséges, hogy rendelkezzünk az ehhez szükséges személyes adatokkal.

Személyes adatok forrása

Amennyiben természetes személlyel szerződünk, a személyes adatok forrása az érintett. Jogi személlyel történő szerződéskötés esetén a kapcsolattartói adatok forrása az érintett munkáltatója.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon munkavállalói kezelik, akik az adott jogviszony teljesítésében részt vesznek.
Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet

A Társaság a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Társaságunk az adatokat az elévülési idő lejártáig, vagyis általános esetben a szerződés megszűnésétől számított 5 évig, vagy pénzkövetelések esetén azok megtérültéig kezeli.

A kapcsolattartói adatokat töröljük amennyiben a kapcsolattartó foglalkoztatási jogviszonya a Partnernél megszűnt.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

Valamennyi adat megadása önkéntes alapon történik.

*****

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Társaság jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat a Társaság véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére a Társaság bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Társaság a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 • ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte a Társaság, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 • ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintettnek a személyes adataiban bekövetkezett változást a Társaságnak mielőbb szükséges bejelentenie, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az érintett jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Az érintett kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a Társaságnak a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezeli;
 • a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait a Társaság közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
*****
AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az érintett a fenti jogait az olahvill@olahvill.hu címre megküldött elektronikus levelében, a Társaság székhelyére (1162 Budapest, Cserkút utca 40.) eljuttatott postai levélben, illetve a Társaság telephelyén személyesen tudja gyakorolni. A Társaság az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről a Társaság a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet a Társaságnak nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

*****

IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett a Társaságunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Társaságunk székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
Budapest, 2021.01.01


OLÁH-VILL Kft.
Képv.: Oláh Sándor